کارگردان فیلم Remember Me مشخص شد

کارگردان فیلم Remember Me مشخص شد
کارگردان فیلم Remember Me مشخص شد

بیورن لنارت رانج، کارگردان فیلم تحسین‌شدهٔ The Wife، کارگردانی فیلم مستقل Remember Me را بر عهده خواهد داشت.

Leave a Comment