پشتیبانی از صفحه‌کلید Swype‌ رسما متوقف شد

پشتیبانی از صفحه‌کلید Swype‌ رسما متوقف شد
پشتیبانی از صفحه‌کلید Swype‌ رسما متوقف شد

توسعه‌دهنده‌ی صفحه‌کلید مجازی Swype به‌صورت رسمی از توقف پشتیبانی این صفحه‌کلید خبر دادند.

Leave a Comment