هواداران ایرانی با لباس های محلی در روسیه +عکس

هواداران ایرانی با لباس های محلی در روسیه +عکس
برخی از هواداران تیم ایران با لباس‌های محلی به ورزشگاه آمدند و سعی می‌کنند قومیت خود را به خوبی به نمایش بگذارند.

Leave a Comment