مصدومیت خونین سردار آزمون در سانحه رانندگی

مصدومیت خونین سردار آزمون در سانحه رانندگی

سردار آزمون با خودروی شخصی خود در محور نکا – بهشهر در عبور از روستای کمیشان تصادف کرد، که باعث پارگی زیر چانه وی شد.

1731584 688 مصدومیت خونین سردار آزمون در سانحه رانندگی

1731585 135 مصدومیت خونین سردار آزمون در سانحه رانندگی

نوشته مصدومیت خونین سردار آزمون در سانحه رانندگی اولین بار در سایت سرگرمی و تفریحی پونک پدیدار شد.

Leave a Comment