ماموریت‌های روزانه به بازی Citadel: Forged With Fire می‌آیند

ماموریت‌های روزانه به بازی Citadel: Forged With Fire می‌آیند
در به‌روزرسانی جدید Citadel: Forged With Fire ماموریت‎‌های روزانه به بازی افزوده می‌شوند. بازیکنان با انجام این ماموریت‌ها می‌توانند تقویت‌کننده‌ (boost) و مواد مورد نیاز برای ساخت‌وساز به‌دست آورند. اگر از طرفداران Citadel: Forged With Fire هستید و می‌خواهید در جریان جزییات محتواهای روزافزون این عنوان باشید، احتمالا به اطلاعات جدیدی که به‌تازگی سازندگان در مورد این […]

Leave a Comment