فیسبوک اشخاصی غیر از کاربران خود را نیز پایش می‌کند

فیسبوک اشخاصی غیر از کاربران خود را نیز پایش می‌کند
فیسبوک اشخاصی غیر از کاربران خود را نیز پایش می‌کند

طبق گفته‌ی مارک زاکربرگ، فیسبوک حتی اشخاصی را که در این شبکه‌ی اجتماعی عضویت ندارند، پایش می‌کند.

Leave a Comment