سگا با انتشار عکسی، از یک اتفاق مهم در هفته جاری خبر داد

سگا با انتشار عکسی، از یک اتفاق مهم در هفته جاری خبر داد
سگا با انتشار عکسی، از یک اتفاق مهم در هفته جاری خبر داد

کمپانی سگا با انتشار عکسی در صفحه توییترش از یک اتفاق مهم در روزهای آینده، خبر داد. بر همین اساس احتمال دارد این کمپانی در هفته جاری یک بازی جدید را معرفی کند.

Leave a Comment