زد تی ای تولید گوشی‌ تاشو را ادامه می‌دهد

زد تی ای تولید گوشی‌ تاشو را ادامه می‌دهد
زد تی ای تولید گوشی‌ تاشو را ادامه می‌دهد

شرکت چینی ZTE بعد از استقبال کاربران از گوشی تاشوی اکسون M قصد دارد این ایده را پرورش دهد.

Leave a Comment