روزیاتو: چگونه برای ایده های دیجیتالی خود پول جمع کنیم؟

روزیاتو: چگونه برای ایده های دیجیتالی خود پول جمع کنیم؟

شاید شما هم چنین ذهنیتی داشته باشید که ایده های بزرگ که کسب و کارهای بزرگ را سبب می شود و خلق می کند، نیاز به سرمایه های مادی و معنوی سنگین داشته که از عهده اشخاص با سطح سواد و دانش و ظرفیت های مالی و تخصصی محدود، خارج باشد. شاید این ذهنیت تا حدودی، معقول باشد، اما جادوی اینترنت و شبکه های اجتماعی، اکنون بستر را برای عملی شدن و تجاری سازی ایده های کوچک فراهم کرده است.

برای آشنایی بیشتر با دنیای سرمایه پذیری دیجیتالی از شما دعوت می کنیم تا به این مطلب روزیاتو سری زده و آن را از نظر بگذرانید.

در روزیاتو بخوانید

The post روزیاتو: چگونه برای ایده های دیجیتالی خود پول جمع کنیم؟ appeared first on دیجیاتو.

Leave a Comment