رئیس های جدید پیکسار و استودیوی انیمیشن‌سازی والت دیزنی معرفی شدند

رئیس های جدید پیکسار و استودیوی انیمیشن‌سازی والت دیزنی معرفی شدند
رئیس های جدید پیکسار و استودیوی انیمیشن‌سازی والت دیزنی معرفی شدند

شرکت والت دیزنی رسما مدیران جدید استودیوی انیمیشن‌سازی خود و پیکسار را تایید و معرفی کرد.

Leave a Comment