ثبت سفارش واردات گوشی هوشمند متوقف شد

ثبت سفارش واردات گوشی هوشمند متوقف شد
ثبت سفارش واردات گوشی هوشمند متوقف شد

گزارش‌ها حکایت از آن دارند که وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش برای واردات گوشی‌های هوشمند را متوقف کرده است.

Leave a Comment