تلگرام، بستری برای زیر پاگذاشتن قانون کپی رایت

تلگرام، بستری برای زیر پاگذاشتن قانون کپی رایت
تلگرام، بستری برای زیر پاگذاشتن قانون کپی رایت

تلگرام نه‌تنها در ایران، بلکه در سایر کشور‌ها با انتقاداتی روبه‌‌رو است. نبود نظارت بر محتوای به اشتراک گذاشته شده باعث شده تا تلگرام به محلی امن برای سارقان محتوا تبدیل شود و همین امر حساسیت در کشور‌های غربی را نیز برانگیخته است.

Leave a Comment