تسلا، ۹ درصد از کارکنان خود را اخراج می‌کند

تسلا، ۹ درصد از کارکنان خود را اخراج می‌کند
تسلا، ۹ درصد از کارکنان خود را اخراج می‌کند

ایلان ماسک با تأیید تعدیل ۹ درصد از کارکنان تسلا اعلام کرد که این اقدام در خط تولید مدل 3 تأثیرگذار نخواهد بود.

Leave a Comment